Blogg

På bloggen hittar du berättelser från personer som besökt hemmet under årens lopp. Gripande berättelser fyllda av både glädje och sorg!

Klicka här för att ta del av berättelserna:

http://blog.se-peru.com/#home