Volontär

 

Vad roligt att du är intresserad av att åka till vårt projekt Sembrando Esperanza Peru!

Namnet kan ungefär översättas till ”så ett frö av hopp för Peru” och projekt fokuserar på att hjälpa tuberkulossjuka och socialt utsatta individer i Perus huvudstad Lima. Som volontär kommer du att få chansen att uppleva vardagen på hemmet. Vi som har varit där känner att vi har utvecklats en hel del som personer under våra vistelser på hemmet.

När du åker som volontär till projektet så är det viktigt att ha ett öppet sinne och vara flexibel. Situationen på hemmet kan vara väldigt olika beroende på vilka som bor där för stunden. Ibland är situationen mer krävande då svårt sjuka personer bor på hemmet och ibland mår den stora majoriteten riktigt bra. Detta innebär att de möjliga arbetsuppgifterna kommer att variera en hel del och som volontär får du hjälpa till med de saker som behövs just då. Vilka arbetsuppgifter du kommer att få utföra är även beroende av hur länge du kan vara på hemmet. Vi tar helst emot volontärer som kan stanna en längre period (1 månad eller längre). Det är givetvis även möjligt att komma till hemmet och stanna ett kortare tag men då är det bra att vara medveten om att det kan vara svårt att bli insatt i arbetet.

Personalen på hemmet har ingen större erfarenhet av att handleda volontärer och kan därför ha svårt att ibland hitta lämpliga arbetsuppgifter för volontärerna. Det är därför bra att själv kunna ta initiativ och konkret föreslå saker som du kan hjälpa till med.

Boende och mat 

Det finns möjlighet att äta på hemmet och vi kan hjälpa till att ordna boende (antingen på hemmet eller att de ansvariga för hemmet i Peru hjälper till att ordna lämpligt boende). Om du vill ta del av dessa möjligheter så bör du vara medveten om att det rör sig om litet projekt med begränsad ekonomi. Därför uppskattar vi om du bidrar på plats med en summa motsvarande omkostnaderna för ditt uppehälle, d.v.s. mat, el och dylikt.

Språket 

Överlag är det få som pratar flytande engelska i Peru, och detta gäller i synnerhet de som bor eller arbetar på hemmet. Därför rekommenderar vi att du går en kurs eller liknande i spanska om du inte redan behärskar språket.

Förberedelse 

Läs på om projektet på hemsidan, och fördjupa dig gärna i sjukdomen tuberkulos. Vi förmedlar kontakt med Jenny och övrig personal på hemmet så att de kan ta emot dig när du anländer till Lima. Däremot har vi ingen möjlighet att hjälpa till med bokning av flygbiljetter till Lima. Vi rekommenderar att du läser de senaste nyhetsbreven, för att uppdatera dig om av vad som sker på hemmet, samt att du läser igenom tidigare volontärers blogginlägg.

Exempel på vanligt förekommande arbetsuppgifter: 

-Hjälpa till med matlagning

-Följa med personerna på hemmet till den lokala vårdinrättningen

-Hålla personerna på hemmet sysselsatta genom att exempelvis spela fotboll, spela musik, gå på bio eller liknande. Ibland räcker det gott och väl att bara prata och utbyta erfarenheter!

-Hjälpa till med läxor eller lära ut exempelvis matte och engelska.

Vad vi ifrån projektgruppen i Sverige förväntar oss från volontärerna: 

-Ta bilder från din vistelse på hemmet för att sedan lägga upp på hemsidan samt ha med i vårt nyhetsbrev.

-Skriva i vår blogg om de upplevelser du har på hemmet samt skriva några rader i vårt nyhetsbrev om situationen på hemmet.

-Ofta finns det intresse bland de boende att tillverka smycken för försäljning. Det är då uppskattat om du, med ekonomiskt bidrag från oss medlemmar i Sverige, inhandlar extra material så att de på hemmet kan tillverka ännu fler armband, örhängen och dylika ting för försäljning i både Peru och Sverige. Alla intäkter från denna försäljning går till projektet. Om du själv kan utföra något hantverk så är det av stort värde om du kan lära ut detta. Framförallt önskvärt är det om du kan ta med smyckena tillbaka till Sverige för försäljning till vänner och bekanta och även på de events som vi håller i här i Sverige.

Extra aktiviteter 

Jenny har kontinuerlig kontakt med ett stort antal människor som lever på gatan och projektet hjälper ofta till vid akuta situationer såsom olyckor. Sådana situationer behöver alltså inte ha med tuberkulos att göra. Om Jenny och/eller övrig personal på hemmet har tid och möjlighet så tar de gärna med volontärerna på hemmet för att

träffa de personer som bor på gatan i Lima. Det är en möjlighet att få se hur verkligheten gestaltar sig för dessa personer. Ibland kan du även få besöka ett fängelse i utkanten av Lima där en del personer från gatan kan hamna både på grund av reella brott men även på grund av orättfärdiga gripanden från polisen, som ofta kan utöva brutalitet mot personerna som har gatan som sitt hem. Många av fångarna har också tuberkulos och får då vistas i särskilda isolerade områden – en tillvaro som kan vara mycket upprivande att bevittna men gör dig också varse om hur verkligheten för dessa fångar ser ut.

Även dessa aktiviteter kostar lite pengar och om ni som volontärer vill ta del av det så förväntar vi oss att ni står för omkostnaderna, speciellt om besöket hos personerna på gatan eller på fängelset just då görs för volontärernas skull och kanske annars inte hade planerats in just den dagen.

Engagemang efter volontärtiden

Vi ser gärna att du fortsätter att engagera dig i projektet och här följer förslag på vad du kan göra väl hemma i Sverige igen:

-Presentera projektet och prata om dina upplevelser för andra, exempelvis i form av föreläsningar. Rotary och Lions klubbar brukar ofta vara intresserade av denna typ av föreläsningar.

-Samla in pengar till projektet genom att arrangera olika events såsom pubar och sittningar.

-Bli månadsgivare, och/eller värva andra månadsgivare

-Är du med i IFMSA får du gärna presentera projektet på nationella möten och informera om möjligheten att åka som volontär så att fler kan åka i framtiden.

Prata gärna med oss för att få mer inspiration till vad du kan göra. Om du har synpunkter/förslag rörande projektet så ta kontakt med oss för att diskutera detta.

Kontaktpersoner för volontärverksamheten:  

-Emma Westerlund: Tfn 073-342 10 14, mail: seperu@ifmsa.se

-Lara Reeves: Tfn 070-483 28 99, mail: lara.ann.maud.reeves@gmail.com