Nyhetsbrev

Här hittar du regelbundet våra nyhetsbrev där vi berättar om händelser på hemmet.

Om du vill få våra nyhetsbrev skickade direkt till dig, kontakta oss via mejl seperu@ifmsa.se .

God jul och gott nytt år 2023

I det stora huset så finns det för närvarande 140 boende. I det mindre huset med enbart kvinnor och barn så bor det i nuläget 40 personer. I jul kommer alla de 180 boende att samlas och äta en middag tillsammans som är donerad av kyrkan.

De boende på behandlingshemmet i Peru och vi i projektgruppen i Sverige önskar er alla en god jul och ett gott nytt år.

 

Nyhetsbrev april 2023

Här kommer äntligen en uppdatering från hemmet i Peru. För tre veckor sedan flyttade hemmet till ett annat hus ungefär 15 min från det förra hemmet. Det förra huset höll på att falla i bitar och det regnade in. Det nya huset är mycket större och bättre byggt. Där bor nu så många som 150 personer!

Huset är donerat av kyrkan som började stötta projektet ett par år efter att hemmet öppnades upp.

Detta blir nu det tredje huset som projektet flyttar till. På hemmet bor det äldre individer, tuberkulossjuka, HIV-sjuka och personer med mentala funktionshinder. Flertalet individer som tas emot på hemmet är tyvärr redan vid ankomsten döende och vården får mer av en palliativ karaktär. Vid samtliga dödsfall ordnar Jenny en begravning vilket gör att de andra får en chans att bearbeta sorgen och känna av kärleken till varandra. Det har blivit väldigt många begravningar vid det här laget… så många att det inte är någon som håller räkningen men uppskattningsvis så rör det sig om flera hundra.

Liksom tidigare finns det ytterligare ett hem där det enbart bor kvinnor. På det hemmet bor det nu ungefär 30 kvinnor i olika åldrar.

Jenny har själv varit sjuk till och från under det senaste året men mår bättre nu. Hon bor delvis på hemmet och delvis med sina föräldrar. Som stöd har hon ett helt team med nunnor och munkar, samt ”collaboradoras” som är socialarbetare som hjälper till. Jenny berättar att hon även får hjälp av de som bor på hemmet. De som är friska nog och som har kraft hjälper till mycket.

De har fortsatt haft individer som insjuknat med covid-19, även om det har avtagit påtagligt. Det är fortsatt några dödsfall orsakade av covid-19 ungefär varannan månad.

Jenny beskriver att de pengar som vi skickar, som alltid kommer punktligt varje månad är en räddning för dem. Pengarna täcker upp de sista kostnaderna som inte täcks av lokala aktörer. Den trygghet som det ger att pengarna alltid kommer betyder väldigt mycket. Pengarna går till mat, mediciner, sjukhusbesök och övriga kostnader. I övrigt så är det kyrkan som finansierar hemmet och Jenny beskriver att de ofta får privata donationer av olika människor som gör att verksamheten hela tiden går runt.

Stort tack för alla era bidrag till hemmet!

Nyhetsbrev juni 2021

Hej, här kommer en hälsning från Sembrando Esperanza Peru!
Covid-19 har drabbat Peru oerhört hårt och det är, liksom för alla andra i världen, covid-19 som har präglat det senaste året. Senast vi rapporterade från hemmet var vi väldigt oroliga då nästan samtliga på hemmet blev sjuka i covid-19. Det visade sig dock att de allra flesta klarade sig rätt så bra, och blev friska. Vi har haft funderingar om det till och med kan vara så att tuberkulos kan verka skyddande mot svår covid-19.

Däremot så har sjukdomen generellt drabbat Peru och Lima väldigt hårt och Jenny som är ansvarig för projektet i Lima beskriver situationen som ”genocido” eller folkmord. Situationen just nu är alltså inte som värst på projektet utan i samhället runtomkring. Jenny och flertalet andra som arbetar på vårt hem har tillsammans med den kyrka som alltid har stått bakom projektet nu ägnat massor av tid åt människor som är döende i covid-19. Sjukhusen är alldeles överfulla och människor med låg socioekonomisk status har ingen som helst chans att bli inlagda på sjukhus. Jenny och de andra har således arbetat hårt för att få tag på syrgas som de sedan levererat till de sjuka som de vårdat i hemmet. Samtidigt har de även haft ett stort jobb med att begrava de personer som inte överlevt infektionen.
Film om arbetet: FRENTE AL COVID, CARIDAD – YouTube

Det är svårt att greppa denna sjukdom och de effekter pandemin har i världen. När vi läser så får vi ändå uppfattningen att de fattigaste och mest utsatta människorna drabbas otroligt hårt. Peru är även ett av de värst drabbade länderna i hela världen vilket medför att den mindre bemedlade delen av befolkningen i Peru har det otroligt tufft.
Det känns väldigt värdefullt att vi genom de medel vi skickar ner och den otroliga medmänniskan Jenny som finns på plats kan förmedla hjälp till de människor som är i så otroligt stort behov av det stödet.

Tack än en gång för ert engagemang!

Hey, a salutation from us and the project in Peru.
Peru has been very dramatically affected by the coronavirus. As for the rest of the world, Covid-19 has been the main concern at our project the past year. The last time we reported from the project we were very worried as everybody at the project were infected. It turned out, however, that the vast majority did quite well, and recovered. We have even been wondering if tuberculosis somehow can protect from more difficult covid-19 infection.

However, the situation in Peru and Lima in general has been catastrophic. Jenny, the responsible person for the project in Lima, describes the situation as a genocide. Jenny and several of the others that work at our project, together with the church that has supported the project a long time have been devoting themselves to people dying in covid-19. The hospitals are completely overfull and there is no chance for people with low socioeconomic status to get at place at a hospital. Jenny and the others have managed to get oxygen to treat people in their homes and they are also working with burying the dead.
Movie about the work: FRENTE AL COVID, CARIDAD – YouTube

It is difficult to grasp this disease and the effects of the pandemic in the world. When we read, we get the impression that the poorest and most vulnerable people are hit incredibly hard. Peru is also one of the worst affected countries in the world, which means that the poor people in Peru are having an incredibly tough time.

It feel so rewarding that we can continue to send financial support. Thanks to Jenny, we are sure that the money we send will help the individuals that need it the most.

Thanks again for your help and support!

Nyhetsbrev juli 2020

Covid-19 utbrott på hemmet Sembrando Esperanza i Lima och en mycket oroväckande situation

Hej!

Här kommer en uppdatering från projektet i Peru. Det har nu gått ett antal månader med coronaviruset och sjukdomen Covid-19 som viruset ger upphov till. Jenny Huaman Sulca som är ansvarig för projektet i Lima drabbades av sjukdom, olyckligtvis just under corona-pandemins utbrott under mars och april men av ett annat virus. Hon har nu glädjande återhämtat sig.

Till en början gick det med framgång att hålla viruset borta från behandlingshemmet. Dessvärre spred sig viruset på hemmet för bara några veckor sedan. Det är med mycket sorg som vi meddelar att 4 personer mist livet på hemmet de senaste veckorna, dessa var äldre personer.

I förra veckan ordnades det så att personal från hälsoministeriet kom ut till hemmet och testade många av de boende. Det visade att av 87 testade så var 73 personer positiva för SARS-CoV-2 viruset, alltså det pågående coronaviruset. Bilden visar när de blir testade.

Flera i personalen har varit mycket sjuka och därför inte kunnat vara behjälpliga med matlagning och andra sysslor på hemmet. Jenny beskriver läget som mycket akut och det är med stora svårigheter som projektet drivs just nu. Vi är mycket oroliga för att viruset ska påverka fler av de boende med svåra symtom. För tillfället är några personer inlagda på sjukhus och några får nu syrgas på hemmet på grund av viruset.

Dessutom har pandemin drabbat samhället och de fattigaste i Peru mycket allvarligt. Till en början fick man inte visa sig på gatorna vilket ledde till att de fattigaste inte kunde sälja och tigga som de annars gör på gatan. Dessa restriktioner har nu lättats upp något.

Vi är därför otroligt tacksamma för det fortsatta stödet som vi får från alla er och era ekonomiska bidrag. Dessa bidrags behövs just nu mer än någonsin.

Vi önskar er alla en trevlig sommar och hoppas att vi snart får kontroll på coronaviruset i världen.

Varma hälsningar från Sembrando Esperanza Peru

Nyhetsbrev december 2019

Här kommer det senaste nyhetsbrevet från projektet. Där berättar Henrietta som har varit volontär på behandlingshemmet om sin tid där. Vi vill även passa på att önska alla god jul och gott nytt år!

Hälsningar från projektgruppen Sembrando Esperanza Peru!

Hej!

Jag heter Henrietta, är 24 år gammal och har nu läst nio terminer på läkarprogrammet i Uppsala. Jag tillbringade två känslosamma och lärorika veckor i Lima med projektet Sembrando Esperanza Peru under november 2019. Jag var den enda volontären som var där under den tiden.   

Jag anlände till Lima dagtid och blev upphämtad av den snälla och fina Yanina som tog mig till det nya huset (”San Martín”). Där fick jag ett rum där jag bodde under mina två veckor som volontär. Sedan åkte jag även till det större huset. Projektet Sembrando Esperanza har nu två hus och båda husen som tillhör projektet ligger i de södra förorterna av den enorma peruanska huvudstaden Lima. Under taxiresan till projektet kunde man lätt se hur omgivningen långsamt blev mer kaotisk, asfalten blev till sand och sopor. Välkomnandet var extremt varmt. Huset var fullt med glädje, främst tack vare de tiotals små barn som lekte runt i huset. 

Jag var tyvärr tvungen att vänta ett par dagar innan jag kunde börja med mina uppdrag i det andra huset (”Tablada”) på grund av att jag själv blev sjuk. Under den tiden togs jag om hand av personer i huset som om jag var en del av deras familj. Efter att jag hade blivit frisk så åkte jag nästan dagligen till det andra huset. Många dagar började med en gudstjänst. Det var lätt att förstå hur viktig religionen var för många. Jag började mina dagar efter frukost och hjälpte till att tvätta sår eller ordnade med annan typ av sår- och hudvård (först gjorde jag det tillsammans med någon, sedan mer självständigt). Jag hjälpte även till att kontrollera vitalparametrar, auskultera eller undersöka personer med till exempel luftvägssymtom, förbereda och dela ut medicineringen till nästa dag, osv. Det var väldigt lärorikt att se vilka anpassningar som har gjorts och hur alla hjälper till – och vill lära sig att kunna hjälpa till! Inte en enda gång hörde jag någon säga nej när de ombads att hjälpa till. Många förstår vikten av att hjälpa till av egen erfarenhet. De har själva gått igenom perioder då de behövt mycket hjälp. Även om jag lärde mig mycket under min tid så hade jag velat kunna ge och bidra mer själv – förhoppningsvis kommer ett sådant tillfälle inom en snar framtid! 

Utöver det ovan nämnda, hade jag möjlighet att ta del i vissa julevenemang samt reparationer i huset (i form av välgörenhet). Jag hade även gott om tid att med min relativt usla spanska prata och diskutera med de boende på huset, till exempel vid lunch eller middag. Det finns en mycket stor variation i hur länge personer har bott på projektet Sembrando Esperanza – vissa är där sin första dag och andra har varit där i över ett decennium! Vissa lämnar projektet men kommer tillbaka vid ett senare tillfälle. En del personer blir en permanent del av huset. De vill stanna kvar och hjälper då antigen till dagligen eller då och då. En del personer är på boendet under rehabiliteringsfasen efter en operation till exempel, andra har blivit hittade på gatan och ingen (inte ens personen själv) vet vem hen är. Vissa personer har blivit hittade ätandes sopor! Spektrumet av historier är stort men alltid rörande.   

Under dessa två veckor har jag skrattat en hel del, undrat över den realitet som folk här har levt och lever i, blivit kramad mycket och oerhört varmt.  Till slut kom sista dagen med mycket tankar och känslor av både sorg och tacksamhet. Jag hoppas verkligen dessa fantastiskt fina personer fortsätter kämpa och hjälpa varandra samt att fler ser det hjälpbehov som finns och väljer att hjälpa till.

En massa kramar!

Henrietta

Nyhetsbrev april 2019

Hej!
Här kommer ett nytt nyhetsbrev. Vi har under den senaste tiden tagit emot flera minderåriga. Dessa barn får bo tillsammans med kvinnorna på huset som bara är för kvinnor. Bland annat har vi tagit emot tre små flickor. Det är dessa flickor som står längst fram på nedanstående bild med Jesus i bakgrunden. Flickorna blev övergivna av sina föräldrar och mammorna är i nuläget hemlösa och bor på gatan.

Vi har tyvärr även väldigt tråkigt nyheter att förmedla och det är att William som är på nedanstående foto har avlidit.

Ni kan även se William på följande foto där han sitter längst till vänster. Han dog av tuberkulos och tyvärr hann han aldrig komma till vårt hem för att få behandling. Jag (Lara) träffade och lärde känna honom när han var omkring 14 år och han var en mycket trevlig kille.

Hoppas att ni som läser detta har det bra. Kom gärna med feedback på nyhetsbreven eller andra tankar.

Vänliga hälsningar från oss i Sembrando Esperanza Peru!

Vi är ledsna att bilderna är av dålig kvalité. På hemmet har de ingen tillgång till någon bättre kamera utan bilderna är tagna med en enklare mobilkamera.

Nyhetsbrev December 2018

Nu i juletider vill vi från Sembrando Esperanza passa på att önska God Jul från behandlingshemmet i Lima, Peru. På hemmet bor det nu fler personer än någonsin tidigare. I nuläget så är det omkring 140 personer som bor och får hjälp på hemmet.

Hem för kvinnor

Vi har nu äntligen fått möjligheten att öppna ett helt eget boende för kvinnor. Där bor nu omkring 25 kvinnor i blandade åldrar. Flera av dem som bor på hemmet har varit involverade i prostitution eller har bedömts ha stor risk att hamna i prostitution.

XDR tuberkulos

Vi har under senare delen av året vårdat fyra patienter med XDR tuberkulos, det vill säga extremt resistent tuberkulos. En av de fyra har tillfrisknat och vi hoppas att även de övriga tre ska kunna tillfriskna från sin tuberkulos. Denna typ av tuberkulos är oerhört svårbehandlad och kräver minst två års behandling med intravenösa läkemedel. Dessa patienter måste hållas isolerade. Därför ligger de i varsitt enkelrum på övervåningen.

På bilden ser ni en av patienterna med XDR TB och en av sjuksköterskorna från vårdcentralen som vi samarbetar med. Vårdcentralen har också stark anknytning till den kyrka som hjälper projektet. Sjuksköterskan på bilden eller någon av hennes kollegor kommer två gånger dagligen för att ge intravenös antibiotika till dessa patienter. Vid samtal med Jenny om dessa svårt sjuka individer säger hon att det är en mycket svår situation för dem eftersom de inte får lämna sina rum, men att det varje dag är någon som tar på sig ordentligt med mask och förkläde och ger mycket kärlek ”mucho amor” och håller sällskap.

Nya boende till hemmet

På bilden till höger ser ni när Jenny tar emot en ny patient som levt ensam i hemlöshet. Nedanför ser ni samma man när han fått sköta sin hygien, fått rena kläder och fått vistas på hemmet under en tid. Det är rörande att se att vårt lilla projekt förändrar människors liv så pass mycket.

Vi är mycket stolta över vårt arbete i Peru och framförallt över det arbete som Jenny och alla som arbetar tillsammans med henne gör. Självklart är vi oerhört tacksamma att ni fortsätter att stötta oss. Då vi arbetar med detta projekt blir vi ständigt påminda om hur stor skillnad små insatser kan göra.

GOD JUL, Feliz Navidad hälsar vi från projektet i Peru.

Nyhetsbrev November 2018

Här kommer en hälsning från hemmet i Lima, Peru. Hemmet växer och blir allt större. I nuläget så är det närmare 120 personer som bor på hemmet. Av dessa så är det mellan 5-10 personer som har aktiv tuberkulos och som får behandling för det via den lokala vårdcentralen. Omkring ett tjugotal personer som tidigare har fått behandling för sin tuberkulos men som av olika anledningar ännu inte blivit tillräckligt friska och socialt stabila för att klara sig på egen hand bor kvar på hemmet. Det bor även ett antal personer på hemmet som är sjuka i andra sjukdomar. Det är exempelvis några personer som har HIV-infektion.

Utöver personer med infektionssjukdomar så som tuberkulos så bor det ett tiotal andra personer med mentala handikapp på hemmet.

Det bor även en del äldre personer på hemmet. Det handlar om personer som har levt större delen av sina liv på gatan som hemlösa men som nu har blivit för sjuka för att klara sig själva.

Jenny arbetar fortsatt hårt med att få vardagen att gå ihop. Vi är varmt tacksamma för all den hjälp vi har fått av alla er som följer och stöttar vårt projekt.

Vi vill även tipsa om att vi kommer att anordna en pubkväll fredagen den 9/11 på Hvilla Medici, Högåsplatsen 3, Göteborg med start kl 18:00. Vi håller puben för att informera om projektet och samla in pengar. Om du är student och vill göra något roligt samtidigt som dina pengar går till något bra så borde du definitivt komma dit. Det kommer att bli karaoke, smyckesförsäljning, billiga drinkar och mat.

Nyhetsbrev Maj 2018

Projektet i Lima fortsätter att växa och det är nu närmare 80 personer som bor på hemmet. På projektet så får personer som har drabbats av tuberkulos stöd och behandling för sin sjukdom. Vissa personer som tidigare har behandlats för tuberkulos på hemmet men som nu är botade bor fortfarande kvar då de av olika skäl ännu inte har lyckats rehabiliteras till det riktiga livet utanför hemmet.

Utöver de som har tuberkulos så har vi fortsatt att ta emot flertalet äldre personer som helt saknar anhöriga, samt även människor med mentala handikapp.

Vi har nu fått en bit större mark donerat till projektet av nunnor från Spanien. Det saknas dock i nuläget finansiering för att bygga hus på marken. Vi hoppas att kyrkan i Spanien och även lokalt i Lima kan hjälpa till med finansieringen framöver. Tills finansieringen är löst kommer dock marken där att få vila.

På hemmet så försöker vi stimulera de boende genom flertalet olika aktiviteter som att måla och pyssla.

 

Varma hälsningar från projektet i Peru och ett stort tack till er som hjälper och tänker på dessa människor.

Nyhetsbrev Februari 2018

Kom på föreläsningskväll!

Det lilla sjukhuset ovan molnen; intryck från Nepal, the land of smiles.

Den 6 mars kl. 18:00-20:00

Plats: Föreläsningssal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinareberget, Göteborg

Välkommen på en kvällsföreläsning med Henrik Sjövall som ska berätta om sina inspirerande erfarenheter från sin tid som läkare i Nepal! Kom och få ta del av hur det är att arbeta som läkare utomlands, skillnader och likheter och kanske få inspiration till en egen resa!

Föreläsningen anordnas av Sembrando Esperanza Peru som kommer presentera sig under kvällen. I samband med föreläsningen kommer även volontärer som under hösten varit på plats i projektets hem i Peru att berätta om sina erfarenheter från sin tid där.

Föreläsningen anordnas i samarbete med Sveriges läkarförbund Student Göteborg och representanter från dem kommer finnas på plats under kvällen.

Det kommer finnas fika!

Direkt efter föreläsningskvällen vid kl 20 kommer Sembrando Esperanza Perus årsmöte att hållas.

Föredragningslista till årsmöte Sembrando Esperanza Peru 2017-03-06

Verksamhetsberättelse 2017

Nyhetsbrev December 2017

God jul och gott nytt år!

Vi i projektgruppen för Sembrando Esperanza Peru vill tacka alla er som har visat intresse får projektet under året. Vi vill rikta ett extra tack till er som har hjälpt till med finansieringen av behandlingshemmet. Vi i projektgruppen ser fram mot nästa år och att kunna hjälpa fler socialt utsatta personer i Lima men vi klarar det inte utan er hjälp. Vi hoppas att ni även nästa år vill stötta vår verksamhet. Om ni inte vet vad ni ska ge någon i julklapp så kan en gåva till projektet vara ett bra alternativ som hjälper utsatta människor. Om ni mailar oss (seperu@ifmsa.se) så ordnar vi även med ett fint gåvokort.

I nuläget så befinner sig Nicklas från Sverige på hemmet i Lima. Han studerar till sjuksköterska och läser för närvarande en kurs i global hälsa. Han ska bedriva observationsstudier för kursen på hemmet.

Vilket välkomnande jag fått i Lima!
Jag anlände i söndags och har sedan tidigare haft kontakt med Ruben, finare människa får man leta efter. Han möter upp mig på flygplatsen och har tyvärr fått vänta länge pga. av förseningar, men tar emot mig med öppna armar för att åka gemensamt till hans lägenhet. Han insisterar att han ska sova på golvet och jag i sängen. Helt slutkört efter 26 timmars resan däckar jag och vaknar inte fören han bjuder på frallor och kaffe, drömmen!

Men vem är jag? Mitt namn är Nicklas och jag är en 30 årig sjuksköterskestudent. Just nu läser vi en kurs i global hälsa där enskilda observationsstudier skall resultera i ett grupparbete. Så under min tid kommer jag att observera hur samhället ser ut i stort och vilken hjälp individer får från boendets krafter!

Vi tar oss ut till boendet med tåg och buss, en resa som tar närmare en timme i kaosartat miljö där man får trängas ordentligt. Det är verkligen svårt att förstår hur stort Lima är och troligtvis har jag bara sett en del av det. Det är många känslor inom en när man ser de fallfärdiga husen med sopor och bråte (gamla bilar, däck etc.) på taken. Så många miljoner människor som lever i dess hårda förhållanden. Väl på boendet tas jag emot med öppna armar, kärlek i mängder och en rundvandring. Jag träffar Jelena som är boende Volontär i Lima, hon har i uppdrag att sortera ut gamla mediciner så vi hjälps åt.

På kvällen får jag följa med på gatan med 4 volontärer, vi besöker en byggnad med de värsta levnadsförhållanden jag någonsin upplevt, dessvärre är detta bara ett i mängden. Ett två våningshus med trånga gångar och en lukt som gör att jag måste andas genom munnen för att överleva. Det kryllar av barn och en del kvinnor. Många av kvinnorna här lever på att vara prostituerade för att barnen ska ha en chans att överleva. Volontärerna är här för att prata med den mamman som är överhuvudet. Syftet är att man ska ha en fest för 100 barn och 10 mammor, en julfest där de blir hämtade med buss och sedan skall blir bjudna på mat. Så nu samlar man in namn på barnen för att kunna pricka av dem vid bussarna. Att få höra om ett sånt i initiativ, när man står mitt i de dåliga förhållandena får en att vilja börja gråta. När jag frågar ena volontären har detta skall finansieras så får jag till svar att det är upp till gud, det är han som hjälper dem att hitta folk som finansierar. Jag är inte troende, men hoppas verkligen gud är med dem!

En annan ny vän är Celse, han har läst på ett engelskt institut så han hjälper mig massor i min vardag och vi hjälper varandra med språket. Han har tidigare tränat en hel del i sitt liv men pga. av osteoporos så är det svårt. Tack vare flera vänner i Sverige så har jag med mig flera rehab-gummiband, kunde inte tänka mig en bättre person att instruera dessa för! Med stort leende körde vi lite armar och rygg i morse, imorgon är vi några fler som ska träna!

Så det har varit spännande, upplevelseväckande och roliga 48 timmer i Lima! Tanken är att jag är kvar på boendet till söndag, sen är det dags att skriva ihop skolarbetet, förhoppningsvis så får jag ihop en ordentlig sammanfattning då också, men fram tills dess hoppas jag kunna ge 1 eller 2 kortare rapporter.

Fram tills dess, ta hand om varandra.
Hälsningar Nicklas

Fredagen den 1/12 arrangerade vi i Sembrando Esperanza Peru en julig Peru-pub tillsammans med Sahlgrenska Akademins studentkårs sexmäster Sex Elegans i till förmån för projektet. Under kvällen spelade Deman Najar  ett bejublat uppträdande och ingen lämnade utan att veta vem Jussi Björling var. Stort tack till alla som bidrog till en fantastisk kväll!  Stort tack till alla som bidrog till en så fantastisk kväll och pengar till projektet.

Nyhetsbrev Oktober 2017

Vi har för närvarande två volontärer på hemmet i Peru. De har skrivit ett blogginlägg som vi nu också skickar ut i vårt nyhetsbrev. För att följa bloggen gå till http://blog.se-peru.com/#home.

Hej!
Matilda och Rebecka heter vi och är två läkarstudenter från Göteborg. Vi hade planer på att resa till Sydamerika och fick i samband med detta höra om det här projektet via en vän och kände genast att vi ville komma och besöka hemmet. Matilda är en 23-årig tjej från Värnamotrakterna och Rebecka är 26 från Lund. Ingen av oss är en hejare på spanska så att komma till hemmet är lärorikt på flera sätt.

Vi har fått ett fantastiskt mottagande på hemmet. Hela huset är fullt av kärlek och tålamod med vår knaggliga spanska..

I dagsläget bor det ca 70 pers på hemmet, vilket är många fler än när projektet startade. Det blir trångt och det blir stora grytor mat men de löser det med den fina gemenskapen. Personerna på hemmet är där av många olika anledningar, tex drogproblem, äldre som inte klarar sig hemma, psykiska problem, utvecklingsstörning och tuberkulos. De yngsta boende är runt 20 år och åldrarna sträcker sig upp till ca 80 år.

De här två dagarna har vi hjälpt till med servering av mat, pysslat tillsammans med de boende och sorterat en del utgångna mediciner. Vi har också fått dansa på spanska:)

Det är en enorm omställning att komma till Peru från bekväma Sverige men vi har aldrig någon annanstans upplevt en så genuin glädje över att vi vill komma på besök. Imorgon ska vi ut och köpa material för att kunna måla och tillverka smycken. 

Fredagen den 6/10 arrangerade vi i Sembrando Esperanza Peru en fest till förmån för projektet. Under kvällen höll det grymma och svängiga bandet Lofot i en ösig spelning, som följdes upp av dj-duon Kosovic-Vinberg. Det var en kväll fylld av dans, glädje, gott sällskap och framför allt givmildhet. Vi fick in mycket pengar till projektet och vi är otroligt tacksamma för alla donationer! Stort tack till alla som bidrog till en så fantastisk kväll!

Nyhetsbrev Juni 2017

Tack för ert intresse för projektet som vi hjälper till att driva i Lima, Peru. Vi hoppas att ni tycker att det är roligt och intressant att läsa vad som händer där nere och hur projektet utvecklas. Sembrando Esperanza Peru är ett projekt som fokuserar på att hjälpa tuberkulossjuka, socialt utsatta individer i Peru. IFMSA-Sweden är en samarbetspartner i projektet.

Det har nu gått omkring sju år sedan behandlingshemmet öppnades. Projektet fortsätter att växa och för närvarande är det ungefär 60 personer som bor på hemmet. Jenny som är huvudansvarig för verksamheten flyttade in på hemmet för ungefär ett år sedan. Hennes insatser behövs i stor utsträckning på hemmet oavsett tid på dygnet. Det gick tillslut åt alltför mycket tid för henne att åka fram och tillbaka mellan behandlingshemmet och det egna boendet och därför så tog hon beslutet att flytta in på hemmet för att finnas tillgänglig.

Under de senaste veckorna är det dessvärre tre personer som har avlidit på hemmet. En 30-årig ung man vid namn Christian som nyligen hade flyttat in på hemmet gick bort på grund av AIDS. De andra två dödsfallen var två äldre herrar som var över 80 år gamla. Under den senaste tiden har en hel del äldre personer kommit till hemmet av olika anledningar. Det rör sig om personer som är ensamma och utan anhöriga. Då de inte har haft några andra möjligheter att få hjälp och stöd för att klara sig så har de sökt sig till hemmet.

Renoveringen av huset är fortfarande inte klar. Det var nödvändigt att renovera huset för att alla boende skulle kunna få plats eftersom antalet personer som bor på hemmet har blivit allt fler. I nuläget så bor alla på ett större hem som vi fått låna av prästen som hjälper oss.

Följande två bilder visar en rolig dag då de boende på hemmet fick måla tillsammans.

Här är några bilder av personer boende på hemmet.

Om du vill stödja vårt projekt ekonomiskt så kan du kontakta oss eller göra en inbetalning på vårt bankgirokonto 298-5273. Om du vill så kan du märka inbetalningen med ditt namn.

Bankgiro: 298-5273 Swish: 1231895044 Email: seperu@ifmsa.se Hemsida: se-peru.com Vi vill passa på och tacka alla som redan donerar pengar till vårt projekt. Utan er hade vi aldrig kunnat hjälpa dessa socialt utsatta personer i Lima. Hjälp oss gärna att sprida information om projektet till era nära och kära.

Foto på Jenny

Foto från den lokala vårdcentralen

Hälsningar Projektgruppen för Sembrando Esperanza Peru

Ett stort tack till våra fasta sponsorer som stöttar vårt arbete!

—–

Nyhetsbrev november 2016

Tack för ert intresse för projektet som vi hjälper till att driva i Lima, Peru. Vi hoppas att ni tycker att det är roligt och intressant att läsa vad som händer där nere och hur projektet utvecklas. Sembrando Esperanza Peru är ett projekt som fokuserar på att hjälpa tuberkulossjuka, socialt utsatta individer i Peru. IFMSA- Sweden är en samarbetspartner i projektet

Det lilla hemmet i Lima växer i stadig takt och är nu inte längre så litet. Vi har i nuläget 45 personer boende i huset. Vi är glada att berätta att den präst som donerar pengar till oss samt har skänkt det fina huset till projektet nu har erbjudit sig att betala för renovering och utbyggnad av huset. Detta blev bestämt eftersom projektet vuxit i snabb takt och det har blivit trångt i huset. Projektet var på väg att flytta till ett nytt hus men då tuberkulos är en så stigmatiserad sjukdom i Peru så blev protesterna från de som bodde i närheten av det nya huset för stora och projektet kunde aldrig flytta in där. En övervåning håller nu istället på att byggas på det gamla huset för att alla ska få plats. Under tiden som ombyggnationen sker så har alla flyttat till ett tillfälligt boende som även det ägs av prästen. Förhoppningsvis kommer bygget att vara färdigt i december. Här till höger ser ni ett foto från det tillfälliga boendet.

Många av de nya personerna som har flyttat in på hemmet är seniora. De har behov av hjälp i vardagen men de har inga anhöriga som kan stötta dem och ingen möjlighet att få hemhjälp/hemsjukvård. Utöver de seniora individerna och de tuberkulossjuka vårdtagarna så har vi även tagit emot ett antal personer med svåra mentala handikapp. Detta för att de har varit ensamma och inte haft någon annanstans att vända sig. Prästen har därför medverkat i att husera dem hos oss. Även om vi nu har tagit in personer med olika hjälpbehov så är vårt primära fokus fortsatt individer med tuberkulos.

Vi har också fått en ny kock på hemmet som heter Ruben. Ruben är en person som jag (Lara) har känt sedan han var 14 år och det är nu 14 år sedan! Därför tycker jag att det är väldigt roligt att han nu arbetar för oss. Han har själv haft en mycket tuff bakgrund och vuxit uimg-20161007-wa0006pp på gatan. Jag har besökt honom både i barn- och vuxenfängelset där han hamnade på grund av ganska små förseelser, i ett fall var det pga. en stulen mobiltelefon. Hursomhelst har Jenny (vår huvudansvariga för hemmet) sagt att han sköter arbetet exemplariskt, lagar mycket god mat och hjälper till med diverse andra sysslor. På bilden ser ni Ruben och Jaime, Jaime är en av de nya patienterna med mentalt handikapp.

Vi är även väldigt glada att berätta att Diana som vi skrivit om i tidigare nyhetsbrev nu har hämtat sig från sin tubimg-20161007-wa0014erkulossjukdom. Detta är ett av de exempel på otroliga fall som vi ser på hemmet. När Diana först kom till hemmet så var hon så svårt sjuk att vi inte trodde att hon skulle klara sig men nu har fantastiskt nog tillfrisknat. Arbetet som bedrivs på hemmet är otroligt viktigt och räddar liv. I Dianas fall så har vi bidragit till att en ung kvinna får leva vidare och att tre små barn inte förlorar sin mamma.

Den 25 November fyllde Jenny 40 år och det firades på hemmet. Ruben och de andra som arbetar på hemmet ordnade en stor överraskningsfest tillsammans med prästen.img-20161110-wa0000img-20161007-wa0008

img-20161110-wa0005img-20161110-wa0007

Återigen tusen tack till er som vill stötta detta projekt ekonomiskt eller genom andra insatser. Det är fantastiskt att känna i denna knasiga värld att man konkret kan bidra till att göra det bättre för väldigt utsatta människor.

Bankgiro: 298-5273

Swish: 1231895044

Email: seperu@ifmsa.se

Hemsida: se-peru.com

Blogg: blog.se-peru.com

Om du vill stödja vårt projekt ekonomiskt så kan du kontakta oss eller göra en inbetalning på vårt bankgirokonto 298-5273. Om du vill så kan du märka inbetalningen med ditt namn.

Vi vill passa på och tacka alla som redan donerar pengar till vårt projekt. Utan er hade vi aldrig kunnat hjälpa våra ungdomar i Lima. Hjälp oss gärna att sprida information om projektet till era nära och kära.

Hälsningar Projektgruppen för Sembrando Esperanza Peru

Ett stort tack till våra fasta sponsorer som stöttar vårt arbete!

—-

Nyhetsbrev augusti 2016

Gott folk!
Boka in fredagen den 19 augusti – då ställer vi till med SENSOMMARFEST med trumkollektivet Kiriaka, dans och DJ på Skjul Fyra Sex
Se promotionsvideon med KiriakaVi samarbetar med den ideella organisationen The Fortress Sverige som driver ett hem för utsatta, gravida tonåringar i Kampala, Uganda.
Alla intäkter under kvällen går till våra verksamheter för gravida tonårstjejer i Uganda samt socialt utsatta, tuberkulossjuka individer i Peru.Hoppas att ni vill njuta av en skön fest och samtidigt bidra till något gott!För mer information kolla in vårt Facebook eventOBS OBS OBS
För att ni ska kunna få ta del av denna magiska kväll måste ni anmäla er närvaro. Detta gör ni genom att maila ert för/efternamn till info@thefortress.se. (Anmälan kommer att stängas på dagen den 19e aug).STOR KRAM ♡
från föreningarna
Sembrando Esperanza Peru och The Fortress SverigeBankgiro: 298-5273
Swish: 1231895044
Email: seperu@ifmsa.se
Hemsida: se-peru.com
Blogg: blog.se-peru.comOm du vill stödja vårt projekt ekonomiskt så kan du kontakta oss eller göra en inbetalning på vårt bankgirokonto 298-5273. Om du vill så kan du märka inbetalningen med ditt namn.Vi vill passa på och tacka alla som redan donerar pengar till vårt projekt. Utan er hade vi aldrig kunnat hjälpa våra ungdomar i Lima. Hjälp oss gärna att sprida information om projektet till era nära och kära.Hälsningar Projektgruppen för Sembrando Esperanza PeruEtt stort tack till våra fasta sponsorer som stöttar vårt arbete!Dahlivantem Management AB 
Välkomna!

Nyhetsbrev juni 2016

Gott folk!
Boka in fredagen den 19 augusti – då ställer vi till med SENSOMMARFEST med trumkollektivet Kiriaka, dans och DJ på Skjul Fyra Sex
Se promotionsvideon med Kiriaka

Vi samarbetar med den ideella organisationen The Fortress Sverige som driver ett hem för utsatta, gravida tonåringar i Kampala, Uganda.
Alla intäkter under kvällen går till våra verksamheter för gravida tonårstjejer i Uganda samt socialt utsatta, tuberkulossjuka individer i Peru.

Hoppas att ni vill njuta av en skön fest och samtidigt bidra till något gott!

För mer information kolla in vårt Facebook event

OBS OBS OBS
För att ni ska kunna få ta del av denna magiska kväll måste ni anmäla er närvaro. Detta gör ni genom att maila ert för/efternamn till info@thefortress.se. (Anmälan kommer att stängas på dagen den 19e aug).

STOR KRAM ♡
från föreningarna
Sembrando Esperanza Peru och The Fortress Sverige

Bankgiro: 298-5273
Swish: 1231895044
Email: seperu@ifmsa.se
Hemsida: se-peru.com
Blogg: blog.se-peru.com

Om du vill stödja vårt projekt ekonomiskt så kan du kontakta oss eller göra en inbetalning på vårt bankgirokonto 298-5273. Om du vill så kan du märka inbetalningen med ditt namn.

Vi vill passa på och tacka alla som redan donerar pengar till vårt projekt. Utan er hade vi aldrig kunnat hjälpa våra ungdomar i Lima. Hjälp oss gärna att sprida information om projektet till era nära och kära.

Hälsningar Projektgruppen för Sembrando Esperanza Peru

Ett stort tack till våra fasta sponsorer som stöttar vårt arbete!
Dahlivantem Management AB

Välkomna!

Behandlingshemmet har nu funnits i 6 år. Vi har stött på många motgångar på vägen men projektet har hela tiden fortsatt att utvecklas och växa. På hemmet bor nu närmare 40 personer. På vår stora luftiga gård står nu ett flertal mindre trähus där vi huserar en del av de boende.

Alla på hemmet

Den som skriver följande nyhetsbrev till er är Lara Reeves. Jag var initiativtagare till projektet och var med när det startades upp 2010. Jag vill i detta nyhetsbrev berätta för er om Diana som vi även berättade en del om under förra året. Diana är en ung kvinna som vuxit upp på gatan. Då jag först mötte henne var hon bara 14 år och hade en otrolig utstrålning. Nu är hon 27 år gammal och har tre barn. Åren då hon levt på gatan har tärt på henne. Hon har konsumerat mycket droger och hon insjuknade för ett tag sedan i tuberkulos. Hon blev väldigt sjuk och Jenny (ansvarig på hemmet) och vi trodde ett tag inte att hon skulle klara sig. Under den tid då hon mådde som sämst fick hon mycket hjälp och stöd från vårt behandlingshem. Under den tiden bodde hennes tre barn på ett annat barnhem.

Diana 1

Häromdagen talades vi vid, hennes röst var kraftfull, hon lät glad. Hon sa att: ”Nu mår jag bra, tack för allt ni gjort för mig”. Nu bor Diana och de tre barnen i ett eget rum på vårt hem. Hon har ätit tuberkulosmediciner i ungefär 6 månader och har nu ca 6 månader kvar av sin medicinering.

Det bor nu en del äldre individer på hemmet som av olika anledningar har hamnat hos oss då de inte har några anhöriga som kan ta hand om dem. Dessutom så bor nu fyra stycken personer med funktionsnedsättningar (främst kognitiva) på hemmet. De kallas för ”especiales” i Peru.  De är generellt en oerhört utsatt grupp. De blir ofta utstötta av samhället och lever ensamma. Det är via kyrkan som de har kommit i kontakt med vårt hem. På bilden ser ni Franco som är en av dessa personer. Jenny berättar att de alla fyra tillför oerhört mycket glädje på hemmet.

Franco

Döden är dessvärre alltid närvarande på hemmet. Vi har under den senaste tiden begravt ett antal personer. De var svårt sjuka och trots våra insatser gick deras liv inte att rädda. Detta visar att vår hjälp är livsviktig och att hjälpen går till oerhört utsatta personer.

Begravning

Projektgruppen i Göteborg fortsätter arbetet för att hitta fler sponsorer, både privata och företag. Nästa möte med projektgruppen kommer att vara den 6:e juni. Om du är intresserad av att komma så hör av dig till seperu@ifmsa.se Under den nationella helgen som den ideella läkarstudentorganisationen IFMSA-Sweden hade i maj så höll vi en presentation om projektet. Rotaryklubben Göteborg City är intresserade av att stötta projektet och vi är därför på jakt efter att hitta en Rotaryklubb i Lima som också skulle vilja stötta projektet.

  • Bankgiro: 298-5273
  • Swish: 1231895044
  • Email: seperu@ifmsa.se
  • Hemsida: se-peru.com
  • Blogg: blog.se-peru.com

Om du vill stödja vårt projekt ekonomiskt så kan du kontakta oss eller göra en inbetalning på vårt bankgirokonto 298-5273. Om du vill så kan du märka inbetalningen med ditt namn.

Vi vill passa på och tacka alla som redan donerar pengar till vårt projekt. Utan er hade vi aldrig kunnat hjälpa våra ungdomar i Lima. Hjälp oss gärna att sprida information om projektet till era nära och kära.

Hälsningar Projektgruppen för Sembrando Esperanza Peru

Ett stort tack till våra fasta sponsorer som stöttar vårt arbete!

Nyhetsbrev oktober 2015

Vi är glada att vårt lilla men samtidigt så viktiga projekt fortsätter att utvecklas och växa hela tiden. Vi började i ett litet hus med en första patient men snabbt tillkom ytterligare 10 patienter i huset så att de totalt blev 11 personer. Nu ungefär 5 år senare bor 28 personer i det stora hus som en präst i Lima har skänkt till oss. Vi har nu fler äldre personer boende på hemmet än vi hade i början. De äldre individerna ger en större trygghet och ett lugnare tempo på hemmet. Här ser ni en bild där nästan alla boende på hemmet är samlade.

Precis som tidigare så är det fortfarande väldigt utsatta människor som bor hos oss. Tyvärr så är många så illa däran när de kommer till oss att vi inte kan rädda dem. Den sista personen som avled hos oss kan ni se på bilderna nedan. Han hittades på gatan och togs till hemmet där han omhändertogs. Tyvärr gick hans liv inte att rädda och han avled efter några få dagar på hemmet.


Så till några goda nyheter! Som ni kanske har läst i våra tidigare nyhetsbrev så har vi stöttat Roy med hans utbildning till sjuksköterska. Nu har vi fått ytterligare en person som vill utbilda sig. Han heter Miguel och han har också vuxit upp på gatan. Vi betalar för hans utbildning och han hjälper i utbyte till på hemmet med att sköta om de sjuka individerna. Det känns verkligen fantastiskt att kunna bidra till att en människa som levt på gatan kan få en utbildning och samtidigt ge tillbaka till hemmet. Miguel står till vänster i bilden klädd i vitt. Roy står långt till höger på bilden klädd i blå bussarong och Leo står framför Miguel, även han klädd i blå bussarong. Leo och Roy är ovärderliga i vardagen på hemmet och det är bland annat deras lön vi betalar med pengarna som vi samlar in.

Till sist vill vi berätta om den sista patienten som har kommit till hemmet. Hon heter Diana och hennes historia är oerhört tragisk. Jag (Lara) lärde känna henne för 12 år sedan. Då var han hon en otroligt vacker 14-årig tjej. Hon dansade på uppvisningar och alla var väldigt imponerade av hennes skönhet. Nu har hon tre barn och har levt ungefär 10 år på gatan. Hon har drabbats av multiresistent tuberkulos och kom till vårt hem svårt sjuk. Hennes barn är placerade på andra hem och Jenny gör sitt bästa för att få Diana på fötter igen. Hennes historia gör en påmind om hur fruktansvärt svåra liv dessa socialt utsatta individer lever. Eftersom hon är så sjuk och vi har fullt på hemmet har vi hyrt ett rum åt henne i samma kvarter som huset. Vi hoppas att hon kommer att hämta sig och bli frisk igen.

Som vanligt handlar vårt arbete i Sverige om att samla in pengar så att arbetet på hemmet kan fortsätta. Som tur är bidrar även andra vänner till Jenny (vår projektansvariga på plats i Peru). Det är fortfarande svårt för oss att få in tillräckligt med pengar till projektet och i stort sett varje månad så är vi några som är starkt engagerade i projektet som täcker upp med pengar för att komma upp till de 10 000 kr vi har lovat att skicka varje månad. Om ni har möjlighet att bidra finansiellt så är vi väldigt tacksamma. Alla bidrag stora som små är oerhört välkomna.

Om du vill stödja vårt projekt ekonomiskt så kan du kontakta oss eller göra en inbetalning på vårt bankgirokonto 298-5273. Märk gärna din betalning med ditt namn.

Email: seperu@ifmsa.se
Hemsida: se-peru.com
Blogg:blog.se-peru.com

Vi vill passa på och tacka alla som redan donerar pengar till vårt projekt och IFMSA-Sweden som är en samarbetspartner till projektet. Utan er hade vi aldrig kunnat hjälpa dessa individer i Lima. Hjälp oss gärna att sprida information om projektet till era nära och kära.

Hälsningar Projektgruppen för Sembrando Esperanza Peru

Ett stort tack till våra fasta sponsorer som stöttar vårt arbete!